Edgar Cayce (1877-1945) “The Sleeping Prophet”

Standard

Noong ika-18 ng Marso, 1877 sa liblib na bayan ng Hopkinsville, Kentucky, U.S.A. isinilang ang isang “propeta”, may kakayahan siyang basahin ang kapalaran ng isang tao, i-diagnose ang ibat-ibang uri ng karamdaman at nagagawa din niyang sagutin ang kahit anong uri ng katanungang hindi kayang sagutin ng pangkaraniwang mga tao, siya si Edgar Cayce.

Nagagawa din ni Cayce, mang-gamot sa pamamagitan ng pagbibigay ng tamang “diagnosis” at saktong reseta, sa kanyang libo-libong pasyente na araw-araw ay nagtitiyagang pumipila sa kanyang klinika. Nagagawa niya iyon, (mag-diagnose ng mga may sakit) sa pamamagitan lamang ng “pagbasa” o “pag-interpret” sa kanyang sariling panaginip.

Upang maituro ang tamang gamot sa kahit anong uri ng karamdaman ng kanyang pasyente hihingin lamang niya ang kumpletong pangalan at kumpletong address nito. Sa tabi ng kanyang pasyente sisimulan nya ng matulog. Habang siya’y natutulog naglalakbay ang kanyang “unconscious self” sa ibat-ibang daigdig, kasabay nito ikinukuweto niya ang mga bagay na natuklasan ng kanyang “unconscious self” at isinusulat ng kanyang sekretarya ang kanyang mga kasagutan sa bawat tanong, ganon din ang dahilan ng iniindang karamdaman ng kanyang pasyete at kung ano ang tamang lunas dito.

***
Ang Atlantis

Ayon kay Edgar Cayce na mas lalong kilala sa taguring “The Sleeping Prophet”, habang ang isang tao’y tulog at nanaginip, hindi niya namamalayan naglalakbay ang kanyang diwa sa isang “mahiwagang daigdig” at ang daigdig na ito ay ang mayamang siyudad ng Atlantis.

Sa Atlantis matatagpuan ang kumpletong “record” ng bawat tao sa mahiwagang aklat na Akashic Record. Dito nakasulat kung paano nagsimulang mag-lakbay ang kaluluwa ng isang tao, hanggang sa ito ay nagpasalinsalin sa ibat-ibang katauhan (reincarnation at transmigrated of the soul) at kung saan uli ito lilipat ng panibagong kaayuan sa sandaling siya ay mamatay.

Ang Atlantis ay isang malawak na tipak ng lupa sa ilalim ng Atlantic Ocean na noong unang panahon ito ay itinuring na “ikawalong kontinente” na ubod ng unlad kung ikukumpara sa kasalukuyang panahon.

Pinaniniwalaang ang mga tao sa Atlantis ay sobrang talino at may katangiang mala-superman, na nakakalipad ng patagilid, pa-sulong, paatras at may kakayahan ding makarating sa ibat-ibang planeta at makipagtalastasan sa mga alien.

Ginunaw ang makapangyariahng siyudad ng Atlantis, dahil ang mga naninirahan doon ay naging hambog, naging sobrang mayabang hanggang sa tuluyang nakalimot sa Diyos. Sa pamamagitan ng isang malakas na lindol na lumikha ng napakalaking pagbaha, nagkahati-hati ang nasabing kalupaan, sa isang iglap, ito ay lumubog sa kalaliman ng Atlantic Ocean.

Iba naman ang pahayag ni Cayce, sa halip ayon kay Cayce, ang tunay na nangyari sa Atlatis ay hindi sila nahusto sa tinataglay nilang karunungan at kapangyarihan (greed of power). Kaya tumuklas pa sila ng tumuklas ng mga bagay na magpapalakas pang lalo sa kanilang kapangyarihan. Natuklasan nila ang hiwaga at kapangyarihan ng “power crystal” na may nakapakalakas na enerhiya. Itinodo nila ng itinodo ng todong-todo ang lakas ng nasabing “power crystal” na humihigop ng napakalakas na solar energy mula sa sa araw.

Dahil sa sobrang lakas ng energy na nagmula sa araw, nagbuga ng ibat-ibang kulay ng beam of lights ang power crystal. Sa sobrang lakas, hindi nakayanan ng “power crystal” ang kanyang kapangyarihan, hanggang sa nauga ang pundasyon ng mundo, nagdilim ang paligid at nakanlungan ng napakakapal na ulap ang liwanag ng araw. Dahil sa todong lakas ng power crystal, sumabog ito. At kasunod ng napakalakas na pagsabog lumindol ng napaka-lakas at nagkabitak-bitak ang mga lupa. Mula sa malalaking bitak ng lupa bumulwak ang tubig mula sa ilalim ng lupa at kasabay nito umahon sa karagatan ang makapal at mataas na alon ng tubig, na nasundan ng sunod-sunod pang malalakas na daluyong ng alon at mga pagsabog hanggang sa unti-unting nilamon ng dagat ang buong Atlantis, na na magpahanggang ngayon ang nasabing siyudad sa ilalim ng dagat ay matiyaga paring hinahanap, ngunit ni kapirasong bakas ay wala ng matagpuan ang mga historians at mga antropologo.

Ayon kay Edgar Cayce kapag hindi tumigil ang kasalukuyang henerasyon sa pagtuklas ng high tech na mga bagay, matutulad ang ating mundo sa Atlantis. Sa rurok ng napaka-tayog na tagumpay sa bandang huli makakatuklas din ang mga siyentista ng napakalakas na enerhiya, itotodo nila ng todong-todo ang lakas nito at walang pakundangang gagamitin ang kapangyarihan ngnasabing “super power energy” hanggang sa hindi nila makontrol ang ibubuga nitong lakas, na siyang magiging dahilan upang tuluyang mawasak at ganap na magunaw ang mundo.

Sinasabing nakapanghula at nakapag bigay ng tumpak na diagnose si Edgar Cayce, dahil habang siya’y natutulog sa pamamagitan ng kanyang mga panaginip nagagawa ng kanyang “unconscious self” na makipagtalastasan at direktang makipag-usap sa mga taong nabuhay sa panahon ng Atlantis at ang mga taong ito ay nagtuturo sa kanya ng tamang lunas sa ibat-ibang uri ng karamdaman. At sa pamamagitan din ng mga taong ito na naninirahan sa Atlatis nagagawang buklatin at basahin ni Cayce ang “individual data” ng mga sumasangguni sa kanya na nakasulat sa Akashic Record.

***
Ang Akashic Record

Sinasabing may isang mahiwagang aklat na nagkukubli sa ika-anim na elementong tinatawagna “aether.”

Kung matatandaan, may apat na “terrestrial classical elements” na nalalaman ang mga sinaunang philosophers, ito ay ang elementong lupa, apoy, hangin at tubig.

Ngunit tulad ng nasabi na, may ikalimang elemento at ito ay ang aether. Ang aether ang siyang nagsisilbing espasyo na lalagyan ng lahat ng bagay at dito rin sa elementong ito naglalagos ang enerhiya ng liwanag.

Ang elementong ito ay mas magaang kaysa sa hangin at ito ay matatagpuan sa celestial region, na siya ring pinaglalagyan ng ating solar system at ng iba pang mga galaxies sa kalawakan, kung kaya’t ang mga planeta, araw, buwan at mga bituin ay hindi nahuhulog sa outer space dahil nga sa elementongaether.

Bukod sa salitang “aether” ang elementong ito ay tinatawag din ng mga Alchemists na quintessence. Sa kasalukuyang panahon ang “aether” na siya ring“fifth element” ay tinawag ng mga modernong scientists na “dark energy” at “the fifth fundamental force.”

Sa aether matatagpuan ang Akashic Record ng bawat nilalang at ito ay made-decode lamang kung ang isang mystic o kaya’y isang psychic ay nagtataglay ng isang pamgbihirang kakayahan upang siya ay malayang makapasok sa “non-physical plane of existence” o sa “astral plain” na tinatawag.

Tulad ng naipaliwanag na sa panahong si Cayce ay natutulog naglalakbay ang kanyang diwa sa astral plain at dito niya malayang binabasa ang Akashic Record ng kanyang mga pasyente.

Nakasulat sa Akashic Record ang mga nakaraang pangyayari sa buhay ng isang tao bago pa siya isilang (life before birth) at sa panahon naman ng kanyang kamatayan, nakasulat din sa Akashic Record kung saang nilalang naman lilipat ang kanyang kaluluwa (reincarnation).

Madaling natutuklasan ni Cayce ang mga lunas sa karamdaman, ganon din ang mga suliraning bumabagabag sa isang tao, sapagkat nakasulat din saAkashic Record ang lahat ng kapalarang magaganap sa isang partikular na tao, habang siya ay nagpapalipat-lipat sa ibat-ibang anyo ng nilalang(Transmigration of the soul).

Ang lahat ng ito ay nakasulat sa Akashic Record, kung saan sa paniniwala ng mga Kristiyano ito rin ang tinatawag na “aklat ng buhay” na binanggit ng ebanghelistang si San Juan sa kanyang prophetic book na Revelation, tinatawag ding Apocalipsis ni Juan o ang Pahayag (Revelation 20:12).

Bukod sa mga ispesipik na nagaganap sa buhay ng isang tao at kung ano ang kanyang kahihinatnang kapalaran, mababasa din sa Akashic Record ang kasaysayan ng unang sibilisasyon, tulad ng nangyari sa siyudad ng Atlantis, kung paano nagaganap ang “evolution process” ng bawat may buhay, mula sa maliit na amoeba hanggang sa pag-evolved ng modernong mga tao sa kasalukuyang panahon. Nakatala din sa Akashic Record ang kumpletong kuwento ng “divine creation”; ang kuwento tungkol sa “pakikipag-asawahan ng mga anghel at higante sa mga tao” na nagsilang ng Aryan Race at ng ibat-ibang uri ng mga “hybrid” na nilalang; at kung ano ang patutunguhang kapalaran ng kasalukuyang sibilisasyon at kung ano ang magiging wakas ng ating planetang mundo at ng buong sansinukob.

Noong 1931 sa gilid ng baybaying dagat sa Virginia Beach, Virginia, U.S.A. lalong napabantog ng husto sa apat na sulok ng mundo ang pangalang Edgar Cayce dahil sa kakaibang istilo ng kanyang panggagamot. Noon ding panahong iyon sa kasagsagan ng kanyang kasikatan, itinatag niya ang non-profit organization na Association for Research and Enlightenment na may sariling ospital at sariling universidad.

Ang Association for Research and Enlightenment ang kasalukuyang nag-iingat ng mga tala ng mga pangalan ng mga naging pasyente ni Cayce sa mahabang panahon ng kanyang pagpapagaling. Nakasulat din sa nasabing dokumento, ang mga diagnosis sa ibat-ibang uri ng karamdaman at ang pinakamabisa gamot dito. Sinasabing sa kanyang kapanahunan humigit kumulang ayon sa tala 14,306 “readings” ang kanyang naisagawa mula taong 1923 hanggang 1944.

Bago tuluyang binawian ng buhay noong Enero 3, 1945 sa edad na 67, kinilala si Edgar Cayce bilang “father of holistic medicine and the most documented psychic of the 20th century.”
***

 

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *