Introduction

Standard

 

“Dreams are the royal road to the unconscious.” ~ Sigmund Freud

Ang Pinakapetmalung Pagbibigay Kahulugan ng iyong Mga panaginip Gumawa ako ng “book na apps” upang matutunan ninyo ang kahulugan ng inyong mga panaginip sa moderno at pang Millennials na “Galawang Hokage” at “Galawang Breezy” na diskarte. Nangyari, dahil sa Facebook account ko, araw-araw napakaraming nagtatanong ng kahulugan ng kanilang mga panaginip. Kaya naman sa pagkakataong ito, libre at walang bayad ko sa inyong ipagkakaloob ang pagbibigay ng “pinaka-malupit na interpretasyon sa inyong mga panaginip.” Medyo mahaba ang introduksyon natin sa asignaturang ito, dahil ang pangarap ko talaga ay “hindi lamang para malaman n’yo ang kahulugan ng inyong panaginip” bagkus kailangang matuto din kayo kung paano iinterpret ang panaginip ng inyong mga kapamilya, kasamahan sa trabaho, kaklase, kaibigan, o kung sinuman, “Pabebe”, ang nagnanais na magpa-intepret nang kanilang panaginip. “Petmalu” ko ring tinalakay “in psychological and mystic point of view” ang tanong na: “Saan ba nanggagaling ang ating mga panaginip at bakit ba tayo nananaginip?” Partikular kong ipinaliwanag na mabuti ang pananaw ng dalawang paborito kong psychologists na si Carl Jung at Sigmund Freud tungkol sa kung paano sila mag-interpret ng panaginip. Pero siyempre sa kabila ng mala-scientific na diskarte, hindi ko rin kinaligtaan hindi isali ang kahulugan ng mga panaginip, “ayon sa makaluma at pang-tradisyonal na interpretasyon”. Kaya sa pagkakataong ito, matutunghayan n’yo na ngayon ang isang pinaka-kumpleto, pinakamalupit, ang “traditional-science-mystic interpretation” ng inyong mga panaginip na dito n’yo lang mababasa sa pinaka-petmalu ninyong awtor, Nagmamahal ng lubos, Maestro Honorio Ong

-30-

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *